AREME streeft naar een verbetering van de recyclage van klein aluminium verpakkingsafval en items in België. Aluminiumrecyclage is economisch en ecologisch wenselijk. De eigenschappen van aluminium maken het een uitgelezen materiaal voor de kringloopeconomie.  Aluminium is eindeloos recycleerbaar, zonder verlies
van zijn fysisch-chemische kwaliteiten. Er is 95% minder energie nodig om aluminium te recycleren dan om het te produceren (wat meteen de uitstoot van broeikasgassen
in dezelfde mate beperkt).

Uitdaging:

Vandaag belandt veel klein en licht aluminium verpakkingsafval in de verbrandingsoven. Dit gebeurt ofwel omdat deze verpakkingen niet in de blauwe pmd-zakken toegelaten zijn, omdat mensen niet weten dat ze in de blauwe pmd-zakken horen, of omdat ze te klein zijn om gesorteerd te worden in de sorteercentra.

Context:

Als onderdeel van het Circular Economy Package heeft de Europese Unie ambitieuze recyclagedoelstellingen voor verpakkingsafval aangenomen.

Dit nieuwe pakket legt de basis voor de transitie naar een echte kringloopeconomie door aparte doelstellingen op te leggen voor ferrometalen en aluminium verpakkingen. Daardoor laat het een betere monitoring en evaluatie van aluminiumrecyclage in de Europese Unie toe.

De nieuwe doelstelling van de wetgeving is een recyclagepercentage voor aluminiumverpakkingen van 50% tegen 2025 en 60% tegen 2030. Deze ambitieuze doelstelling zal lidstaten aansporen om innovatieve projecten op te zetten, gericht op een efficiëntere recyclage.

Oplossing:

Om de recyclage van aluminium te verbeteren, stelt AREME de volgende oplossingen voor:

  •  Een uitbreiding/verbetering van de communicatie over de lijst van items die in de blauwe pmd-zak geaccepteerd worden (aluminium deksels en doppen, koffiecapsules, blisterverpakkingen, theelichtjes,etc.)
  • Een verbetering van de technologische installaties in sorteercentra zodat al het metalen verpakkingsafval, ook de kleine fracties, gerecycleerd kan worden.

AREME biedt steun en advies aan alle actoren betrokken bij het zoeken naar oplossingen. We bouwen verder op de succesvolle voorbeelden van aluminiumrecyclage in Duitsland en Frankrijk.

Als de sorteerinstructies verbeterd worden en als de nodige investeringen in de sorteercentra gedaan zijn, zal België haar cijfers voor aluminiumrecyclage zien stijgen en zo haar voortrekkersrol op het gebied van recyclage behouden.

Ons project zal het mogelijk maken om deze nieuwe stroom aan materialen te sorteren, zodat
deze verder kunnen worden verkocht aan recyclers en zo een tweede leven genieten!