Recyclage van aluminium bespaart niet alleen energie vergeleken met de primaire productie (een besparing van 95%), het is tevens een oneindig herbruikbaar materiaal, zonder verlies van eigenschappen. Dit betekent dat aluminium onveranderd blijft ongeacht hoe vaak het behandeld en gebruikt wordt.

Europa beschikt niet over de benodigde grondstoffen om primair aluminium te vervaardigen en hangt dus sterk af van import. Daarom is de promotie van aluminiumrecyclage onontbeerlijk voor een economisch en ecologisch duurzame toekomst.

EEN tweede leven vOOR aluminium:

Aluminiumproducten komen voor in alle maten en vormen. Dankzij het feit dat de basiseigenschappen van aluminium oneindig lang bewaard blijven, is 75% van het aluminium dat ooit geproduceerd werd vandaag nog steeds in gebruik.

Aluminium kan gerecycleerd en gebruikt worden voor dezelfde producten als voordien (‘gesloten aluminium productkringloop’) of voor iets volledig anders zoals gebouwen, treinen, vliegtuigen, fietsen, etc.

Meer informatie over aluminiumrecyclage vind je op de website van European Aluminium:
http://www.european-aluminium.eu